Nationella navelsträngsblodbanken

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:30

Vita stråket 11

plan 2 Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Följ intern skyltning.

Vi vänder oss till dig som planerar att föda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vill donera ditt barns navelsträngsblod. Du kan rädda liv genom att donera det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ditt barn har fötts. Blodet innehåller unika stamceller som kan användas för behandling av svårt sjuka personer.

Vid ditt besök hos oss

Du kan få information om donation av navelsträngsblod på din mödravårdscentral eller i samband med förlossningen. Tala gärna om för förlossningsbarnmorskan att du vill donera ditt barns navelsträngsblod när du kommer till förlossningen.

Det blod som finns kvar i moderkakan samlas in efter det att barnet är fött och navelsträngen har klipps. Donationen är frivillig och det krävs att båda föräldrarna behöver ge skriftligt samtycke till donation.

Navelsträngsblodet innehåller blodstamceller som kan användas för att bota svåra sjukdomar som till exempel blodcancer, medfödda blod- och immunbristsjukdomar samt genetiska sjukdomar. Nationella navelsträngsblodbanken är en allmän biobank vilket innebär att den är tillgänglig för alla människor i hela världen. Banken drivs helt utan vinstintresse och finansieras av landstingen gemensamt och av Barncancerfonden.

Det är Nationella navelsträngsblodbankens egna erfarna barnmorskor som sköter all information, insamling av navelsträngsblod och hälsokontroller. Blodet transporteras till Stamcellslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kontroll och nedfrysning.

Blodet förvaras fryst och registreras i Tobiasregistret för framtida användning till patienter. Det kan ta många år innan det frysta blodet används. Vid en transplantation måste vi ha möjlighet att kontrollera din och ditt barns journal så att inte någon av er drabbats av en sjukdom som skulle kunna överföras till patienten som får blodet.

Navelsträngsblodbankens insamlingsenhet är placerad vid förlossningsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Östra sjukhuset där möjligheten finns att donera navelsträngsblod.

Navelsträngsblodbanken är ackrediterad enligt FACT, The Foundation for the Accrediation of Cellukar Theraphy.

Regeringsbeslut

EU:s direktiv fastslår att medlemsstaterna bör främja donation av vävnader och celler, inklusive blodbildande stamceller, för att på så sätt öka självförsörjningen i EU.

I december 2005 beslutade därför Sveriges regering att inrätta en svensk bank för navelsträngsblod. Beslutet togs efter yttrande av Statens medicinsk-etiska råd.

Den svenska Nationella navelsträngsblodbanken startade 2006 och finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Nationella navelsträngsblodbanken är en allmän biobank, det vill säga den är tillgänglig för alla människor i hela världen. Insamling för privat bruk är inte möjlig. Banken drivs helt utan vinstintresse och finansieras av landstingen gemensamt och av Barncancerfonden.

Här kan du läsa mer:

Umbilical cord blood banking - A guide for parents

Vävnadsrådet

Barncancerfonden 

Blodcancerförbundet 

Biobankslagen

Personuppgiftslagen

Statens medicinsk-etiska råd

Tobiasregistret

Avnavling vid normal förlossning

Här kan du få information om donation av navelsträngsblod på andra språk:

Arabiska
Engelska
Franska
Persiska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Turkiska

Hälsodeklaration inför donation

Här kan du skriva ut hälsodeklaration och fylla i och ta med till förlossningen.

Arabiska
Engelska
Farsi
Franska
Polska
Ryska
Serbokroatiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Turkiska

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som till exempel biomedicinsk analytiker, barnmorska, undersköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Berit Waldner, kvalitetssamordnare
Telefon: 031 - 342 78 62 
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Karlsson, enhetschef
Telefon: 031 - 342 47 59
E-post: E-postadress