Provtagningscentral barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 15:30
DROP-IN
mån - fre 07:30 - 12:00
mån - fre 12:45 - 15:30

Rondvägen 10, plan 0

plan 0 Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Huvudentrén, rakt fram, se skylt Kliniskt kem lab

Laboratorieverksamheten är huvudsakligen baserad på prover, blod, urin mm. Verksamheten drivs i nära samverkan och dialog med den övriga sjukvården för att kunna diagnostisera sjukdomar och följa upp insatt behandling.

Vid ditt besök hos oss

För att få ett så korrekt analysresultat  som möjligt krävs att patienten förbereder sig enligt anvisningar, att provet tagits rätt och att provet därefter hanteras på ett korrekt sätt innan det lämnas på laboratoriet.

Kontrollera innan provtagningen om speciella föreskrifter finns angående provtagning och hantering för aktuell analys. Patienten bör dagen innan undvika fet mat, alkohol och extrem fysisk aktivitet. Även rökning/snusning timmarna före provtagning bör undvikas.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen