Provtagningscentral Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:15 - 15:30
DROP-IN
Tidbokn se nedan mån - fre 07:15 - 15:30

Blå stråket 5

Plan 0 målpunkt D Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Huvudentrén, (Blå stråket 5). Skylt Provtagningscentral mellan bokstäverna D-H i korridoren.

Laboratorieverksamheten är huvudsakligen baserad på prover, blod, urin mm. Verksamheten drivs i nära samverkan och dialog med den övriga sjukvården för att kunna diagnostisera sjukdomar och följa upp insatt behandling.

Söka vård hos oss

JUST NU LÅNG VÄNTETID
Från mars till augusti 2018 pågår renovering i våra lokaler och du kan få vänta länge på din tur. 
Om du inte ska provtas i samband med ett vårdtillfälle på Sahlgrenska, besök gärna provtagningscentral på Mölndals sjukhus eller Östra sjukhuset. istället. Du kan också gå till din vårdcentral för att lämna prov.

---

Hos oss tar du prover på olika kroppsvätskor, till exempel blod och urin, för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens olika organ.

Tidsbokning

Tänk på att tidsbokning gäller för:

  • Bevakad urinprovtagning
  • Glukos–Laktosbelastning
  • Faderskapsbestämning

Vid ditt besök hos oss

JUST NU LÅNG VÄNTETID
Från mars till augusti 2018 pågår renovering i våra lokaler och du kan få vänta länge på dion tur. Om du inte ska provtas i samband med ett vårdtillfälle på Sahlgrenska, besök gärna provtagningscentral på Mölndals sjukhus eller Östra sjukhuset. istället. Du kan också gå till din vårdcentral för att lämna prov.

---

För att få ett så korrekt analysresultat som möjligt krävs att du som patient förbereder dig enligt anvisningar, att provet tagits rätt och att provet därefter hanteras på ett korrekt sätt innan det lämnas på laboratoriet.

Dagen innan bör du undvika fet mat, alkohol och extrem fysisk aktivitet. Även rökning/snusning timmarna före provtagning bör undvikas.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation
  • Ta en nummerlapp och sitt ner tills det är din tur.
  • Det är bra om du vilar 15 minuter innan provtagningen

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns undersköterskor och biomedicinsk analytiker.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Margareta Karlsson, enhetschef
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Margareta Karlsson, enhetschef
E-post: E-postadress