Verksamhet Klinisk patologi och genetik

Klinisk patologi och genetik är en laboratoriemedicinsk verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Våra uppdragsgivare är kliniker och mottagningar från såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Verksamheten erbjuder bland annat diagnostisk service avseende histopatologiska och cytologiska undersökningar, diagnostisk och genetisk vägledning vid ärftliga sjukdomar, fosterdiagnostik, punktionscytologisk provtagning, transplantationsberedskap dygnet runt, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet. De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget. Bårhusverksamhet bedrivs både vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset, men kliniska obduktioner utförs enbart vid Sahlgrenska sjukhuset.

Mottagningar