Bårhus

Kontaktuppgifter

Växeltelefon

Besöksadress

Gula stråket 8
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset
Plan 2

Vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk patologi och genetik
Gula stråket 8 plan 0
413 45 Göteborg

Bårhus finns både vid Sahlgrenska och Östra sjukhuset, vilka årligen omhändertar cirka 5 000 avlidna från såväl sjukhusen som primärvården och upptagningsområdet i övrigt. Här förvaras de avlidna i kylboxar i avvaktan på eventuell obduktion eller avskedsceremoni. Efter kistläggning eller motsvarande transporteras den avlidna vanligen till en bisättningslokal i väntan på gravsättning eller kremering. Omhändertagandet kan variera med hänsyn till kultur och trostillhörighet.

Om du har frågor kring hanteringen av avlidna är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Hälso- och sjukvården har ansvar för omhändertagande av avlidna. Uppdraget ska utföras med respekt för den avlidne samt med hänsyn till och omtanke om de efterlevande.

Obduktion

Obduktionsavdelningen finns vid Sahlgrenska sjukhuset. Här utförs kliniska obduktioner reglerade i obduktionslagen (Svensk författningssamling Lag 1995:832 om obduktioner m.m.). Vid eventuell obduktion av avliden som förvaras i bårhuset vid Östra sjukhuset, ombesörjer Klinisk patologi och genetik transport till obduktionsavdelningen. Remiss- och journalhanteringen är den samma.

Avsked

Den eller de närstående som inte hade möjlighet att närvara vid dödsögonblicket, kan om så önskas, ändå få tillfälle att ta farväl av den avlidne vid en avskedsstund (visning). I samarbete med Sjukhuskyrkan arrangeras avskedsstunder efter tidsbokning

Om du inte hinner ta avsked av den avlidne i hemmet, på ett boende eller på en avdelning så kan du få komma till våra bårhus för att ta ett enkelt avsked.

Du måste ringa till oss och boka in en tid för att vi ska ha möjlighet att kunna ta emot dig. Alla kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Eftersom vi har tre avskedsrum på varje bårhus kan vi oftast tillmötesgå ditt önskemål om vilken dag och vilken tid du vill komma. Ibland är vi tyvärr helt fullbokade och måste då hänvisa dig till en annan dag.

Ett avsked hos oss innebär att den avlidne ligger på en bårvagn som vi placerar i ett utav våra avskedsrum och sedan välkomnas du in att ta avsked.

Om du hellre vill se den avlidne i kista behöver du kontakta din begravningsentreprenör som i sin tur bokar en visningstid på bårhuset.

Om du vill ha möjlighet till att tvätta den avlidne kan vi erbjuda ett enklare utrymme för det. Detta kan du inte boka själv utan det måste alltid bokas via din begravningsentreprenör.

Bårhuset Sahlgrenska sjukhuset:
Öppet för bokade avsked, vardagar kl. 8-14
Ingång via Ehrenströmsgatan 5

Telefon: 031-342 15 21 (telefontid vardagar kl. 7.00-14.00,  lunchstängt 11.00-11.45)

Bårhuset Östra sjukhuset:
Öppet för bokade avsked, vardagar kl. 8-15

Telefon: 031-343 40 13 (telefontid vardagar kl. 7.30-15.00, lunchstängt 12.00-12.45)

Endast i undantagsfall kan vi erbjuda tid för avsked på kvällar och helger.
Då måste du kontakta Sjukhuskyrkan via växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Telefon: 031-342 10 00

Camilla Sydvart

Enhetschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-28 13:31