Cancergenetisk mottagning Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:30 - 11:30

Medicinaregatan 1D

Medicinareberget

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig som misstänker en ärftlig cancersjukdom. Vi erbjuder vägledning, utredning och stöd. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Ett besök hos oss tar mellan 30 och 45 minuter. Vi arbetar i team som består av klinisk genetiker, specialistläkare i onkologi och genetisk vägledare/sjuksköterska. När du besöker oss får du antingen träffa någon ur teamet eller representanter från hela teamet.

Vi erbjuder cancergenetisk vägledning, utredning med eventuellt mutationstest och information efter genomförd utredning. Vi erbjuder också stöd under hela utredningstiden.

Information inför ditt besök - Klinisk genetik mottagning
Vad är en genetisk undersökning
Dominant nedärvning

Checklista inför ditt besök:

  • Vi har ingen mottagningsrecepetion utan skickar en faktura efter registrerat besök, meddela oss om du har högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat genetisk vägledare, sjuksköterska och specialistläkare i onkologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kristina Larsson, sjuksköterska och genetisk vägledare
Telefon: 031 - 342 86 77
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lovisa Lovmar, sektionschef
Telefon: 031 - 343 62 90
E-post: 

Anna Öfverholm, överläkare
Telefon: 031 - 343 62 93
E-post: E-postadress