Genetiklaboratorier

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Sekreterare
måndag - fredag 8:00 - 12:00
Sekreterare
måndag - fredag 12:45 - 16:00

Besöksadress

Medicinaregatan 3B
413 90 Göteborg
Medicinareberget

Vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik
413 45 Göteborg

Vi tar emot prover för cytogenetiska samt molekylärgenetiska analyser av såväl DNA som RNA. Kromosomanalyser utförs för att upptäcka kromosomförändringar och även numeriska avvikelser. Prover från såväl blod, fostervatten, moderkaka, hudbiopsi samt andra material tas emot. Andra tjänster vi utför är förvaring av prover i biobank och extraktion av DNA för vidarebefordran till externa laboratorier.

Ett stort antal metoder används inkluderande NGS, karyotypering, FISH, SNP array, PCR, QF-PCR, MLPA, sekvensering, fragmentanalys, Southern blot, realtids-PCR, etc.

Mirja Henricsson Marcher

Enhetschef


Senast uppdaterad: 2018-11-26 10:43