Klinisk Genetik Mottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Sekreterare mån - fre 08:30 - 11:30

Medicinaregatan 1D

Medicinareberget

413 90 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker en ärftlig sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Vi vägleder dig som har eller misstänker en ärftlig sjukdom hos dig själv, ditt barn eller annan släkting.

När vi fått din remiss/egen vårdbegäran kontaktar vi dig per telefon eller brev med frågor om din familjehistoria. Frågorna handlar om din familj, antal barn i syskonskaran, eventuella sjukdomar och dödsorsaker i släkten. Ibland behöver vi följa upp dina uppgifter genom bland annat journalanteckningar från andra sjukvårdsinstanser. Då behöver vi tillstånd från dig eller dina släktingar. För avlidna släktingar kan en nära anhörig ge tillstånd. Utifrån den här informationen bygger vi ett familjeträd som utgör basen i all ärftlighetsutredning.

Du kommer därefter att kallas till ett besök på vår mottagning där du får träffa genetisk vägledare, läkare, sjuksköterska, kurator och/eller psykolog. Utredningen kan leda till diagnos baserat på läkarens bedöming i kombination med analys av familjeträdet och eventuell provtagning för genetisk analys,

Vår allmängenetiska mottagning erbjuder bland annat vägledning om hur du ska kunna fatta välgrundade beslut om genetiska tester och fosterdiagnostik men också information kring ärftlighet.

Genetisk vägledare
Telefon: 031-343 48 00

Telefontider
Mån-ons-tors-fre kl. 08:30-09:30 samt tis kl. 13:30-15:00

 

Vi erjuder även genetisk information vid missfallsproblematik och ofrivillig barnlöshet.

Enkel information med bilder inför ditt besök - Allmängenetisk mottagning

Vår syndrommottagning utreder och diagnosticerar barn med medfödda missbildningar, missbildningssyndrom, kromosomavvikelser eller utvecklingsförsening.

Enkel information med bilder inför ditt besök - Syndrommottagning

Vi har också en cancergenetisk mottagning

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med kallelse och fotolegitimation.
  • Anmäl dig i receptionen. 
  • Vi har ingen kassafunktion utan skickar en faktura per post efter besöket. 
  • Kontakta oss snarast om du behöver en tolk. Vi använder oss endast av auktoriserad tolk.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar  på mottagningen är läkare, genetisk vägledare, psykolog, kurator, sjuksköterska samt sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Genetisk vägledare
Telefon: 031 - 343 48 00
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lovisa Lovmar, sektionschef
Telefon: 031 - 343 62 90
E-post: 

Anna Öfverholm, överläkare
Telefon: 031-343 62 93
E-post: E-postadress