Punktionscytologisk mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Helgfria dagar mån - tor 07:30 - 08:30
Helgfria dagar mån - tor 13:00 - 14:00
BESÖKSTIDER
Helgfria dagar. mån - tor 10:00 - 11:15

Vita stråket 12, bottenvåningen , uppgång L

Plan 0 Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi tar emot dig som har upptäckt en knöl i kroppen och behöver en provtagning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss från läkare på vårdcentral eller annan läkare.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient kommer till vår mottagning på våra drop in-tider. Du kan därför själv välja vilken dag som passar dig bäst. Ligger du på en avdelning eller är i akut behov av provtagning blir du vanligtvis undersökt dagen efter att remissen kommit till oss.

Provtagningen går ut på att suga ut celler från "knölen" som en läkare sedan tittar på i mikroskop för att om möjligt ge en diagnos. Svaret kommer vanligen inom två veckor. Om du tycker att det är obehagligt med nålstick rekommenderar vi att du använder bedövningskräm cirka 30 minuter innan provtagningen.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta en nummerlapp vid vår disk och slå dig ner i väntrummet så kommer vi och ropar upp dig.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns undersköterska och specialistläkare i cytologi och patologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Christina Kåbjörn, enhetsöverläkare
Telefon: 031 - 342 66 13
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Christina Kåbjörn, enhetsöverläkare
Telefon: 031 - 342 66 13
E-post: