Buk- och kärlradiologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
Alla dagar dygnet runt mån - sön dygnet runt

Blå stråket 5

Målpunkt G, plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi utför slätröntgen, datortomografi och ultraljud av bukens organ. Vi behandlar även kärl och inre organ och utför undersökningar med magnetkamera.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

På Buk- och kärlradiologi utförs slätröntgen, datortomografi och ultraljud av bukens organ, undersökningar och behandlingar av kärl och inre organ samt undersökningar med magnetkamera.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation.

Vi som arbetar här

-

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Barbro Cagner, biträdande verksamhetschef
Telefon: 0736-60 15 22
E-post:  E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anette Andrén Hedström, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 76 55
E-post: E-postadress

Karin Zachrisson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 71 82
E-post: E-postadress