Buk- och kärlradiologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Telefon 3427133 mån - fre 09:00 - 11:00
mån - fre 13:00 - 14:00
BESÖKSTIDER
Alla dagar dygnet runt mån - sön dygnet runt

Blå stråket 5

Målpunkt G, plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi utför slätröntgen, datortomografi- och magnetkameraundersökningar av bukens organ. Vi gör även undersökningar med ultraljud, samt tar vävnadsprov från och gör behandlingar i inre organ med vägledning av bildgivande röntgen- och ultraljudsapparater.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

På Buk- och kärlradiologi utförs slätröntgen, datortomografi och ultraljud av bukens organ, undersökningar och behandlingar av kärl och inre organ samt undersökningar med magnetkamera.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation.

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Merima Catovic Becic, verksamhetsutvecklare
E-postadress
Telefonnummer: 070-020 7918

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Johanna Andersson, vårdenhetschef
Telefon: 073-063 92 83
E-post: E-postadress

Karin Zachrisson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 71 82
E-post: E-postadress