Verksamhet Reumatologi

Reumatologi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med reumatiska och andra inflammatoriska sjukdomar. Verksamheten är förlagd till Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus inom sluten-, öppen- och dagsjukvård. Vi har cirka 2200 vårdtillfällen i slutenvård och 17000 läkarbesök per år. Dessutom utför vi cirka 18000 sjukvårdande behandlingar varje år.

Mottagningar

Avdelningar

  • Avdelning 115 reumatologi

    Vi vårdar och utreder dig med en reumatologisk eller inflammatorisk sjukdom som engagerar flera organsystem.

  • Inflammationscentrum

    Vi utreder dig med komplicerade reumatologiska och inflammatoriska sjukdomar som engagerar flera organsystem.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:56