Inflammationscentrum

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:00 - 16:00
Lunch mån - fre 12:00 - 13:00

Gröna stråket 16, plan 5

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Följ intern skyltning.

Vi utreder dig med komplicerade reumatologiska och inflammatoriska sjukdomar som engagerar flera organsystem.

Din vistelse hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig i kassan på entréplan. Besöket kan ta mellan en till sex timmar beroende på vad för typ av läkemedel eller undersökningar som är aktuella för dig.

Inflammationscentrum är uppdelat i tre enheter:

På vår behandlingsenhet bedriver vi vård med immunpåverkande läkemedelsbehandlingar som ges intravenöst, vardagligt kallat dropp.

På vår utredningsenhet utreder vi svårare tillstånd och/eller mer komplicerade reumatiska och inflammatoriska sjukdomar.

På vår forsknings- och utvecklingsenhet bedriver vi kliniska studier. Vi undersöker friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel, en behandlingsmetod eller omvårdnad. Kliniska studier är nödvändiga för att pröva nya läkemedel, nya kombinationer av kända läkemedel eller nya behandlingar. Du kan bli tillfrågad av din läkare eller själv anmäla ditt intresse av att delta i kliniska studier. Det är alltid frivilligt att delta i en klinisk studie och man kan när som helst hoppa av en forskningsstudie. 

Forsknings-och utvecklingsenheten Reumatologi

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du har tid till utredningsenheten ber vi dig att ta med en aktuell medicinlista. Se över om dina recept och intyg för reumatiska besvär behöver förnyas.
  • Kontakta oss innan besöket om du behöver tolk.

Här kan du läsa mer inför ditt besök vår mottagning:

Välkommen till Inflammationscentrum

Närstående

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och specialistläkare i reumatologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sara Werna Rosengren, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 85 01
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Sara Werna Rosengren, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 85 01
E-post: E-postadress            

Egidija Sakiniene, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 87 03
E-post: