Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Huntingtons sjukdom hos vuxna

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom. Den leder till en kombination av motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Vanligtvis börjar dessa visa sig mellan 30 och 50 års ålder.

Huntingtons sjukdom finns hos mellan 5 och 10 personer per 100 000 invånare. Det finns inga säkra uppgifter på hur många personer i Sverige som har Huntingtons sjukdom men uppskattningsvis rör det sig om ca 1000 personer.

Huntingtons sjukdom orsakas av en skada i arvsmassan. Det skadade arvsanlaget kan föras vidare både till flickor och pojkar.

Tidigt i sjukdomen påverkas tankeförmågan och närminnet. De motoriska symtomen (från rörelseapparaten) utgörs av ofrivilliga rörelser.

Det finns ingen botande behandling. Läkemedel kan användas för att lindra depression, oro, ångest och ofrivilliga rörelser.

Genom ett blodprov kan man undersöka om man ärvt det arvsanlag som orsakar sjukdomen. Genetiskt test och genetisk vägledning utförs på Klinisk Genetik Mottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (och på ytterligare fyra sjukhus i Sverige).

Huntingtons sjukdom

Kontaktperson Ågrenska
Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef, Ågrenska, 
veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43


Senast uppdaterad: 2021-11-29 13:34