Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Mer om sällsynta diagnoser

 • Ågrenska Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Intyg för familjevistelse på Ågrenska
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas Sällsynta hälsotillstånd I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd finns utförlig information om cirka 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
 • Länksamling per diagnos Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

 • European reference networks Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken arbetar med svåra och sällsynta diagnoser eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

 • CSD i Samverkan Centrum för Sällsynta diagnoser i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser.

 • Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.
 • Filmer och dokumentärer om sällsynta diagnoser På NFSD:s YouTube kanal hittar du fler intressanta filmer som handlar om sällsynta diagnoser.
 • Klinisk Genetik Sahlgrenska Tar emot remisser från vårdgivare för utredning av sällsynta diagnoser. Erbjuder även vägledning om hur du ska kunna fatta välgrundade beslut om genetiska tester och fosterdiagnostik men också information kring ärftlighet.
 • Mun-H-Center Vi är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser Är en intresseorganisation som arbetar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. De har 15.000 medlemmar som är fördelade på ca 63 föreningar.
 • Eurodis, Rare diseases Europe Är en Europeisk intresseorganisation där över 800 patientorganisationer för ovanliga diagnoser är knutna till.
 • Sällsynta diagnoser i Europa
 • Rareconnect Erbjuder en möjlighet att hitta andra i världen med samma diagnos bade för patient och profession.
 • Our normal Hitta nya familjekontakter! Välkommen till mötesplatsen för familjer med barn med funktionsvariationer.
 • Omsorgspsykiatri öppenvård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
  För personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsöttning och svår psykisk problematik.
 • Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade med psykisk ohälsa över 18 år. 

Senast uppdaterad: 2021-10-17 18:16