Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Om oss

 • Till CSD kan både vårdgivare, patienter med sällsynta hälsotillstånd och anöriga vända sig, för att få hjälp att hitta information om diagnoser, experter eller patientnätverk.
 • Vi hjälper till att lotsa personer till rätt instanser inom sjukvården men även till andra samhällsaktörer.
 • Vi samarbetar med 24 stycken expertteam på Sahlgrenska universitetssjukhus, och arbetar för att fler expertteam ska bildas för att förbättra omhändertagandet för dem med Sällsynta komplexa hälsotillstånd.  
 • Vi verkar för att på olika sätt öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd.
 • Vi verkar för att vården, beslutsfattare och andra samhällsaktörer ska bli medvetna om den här gruppens behov av expertiskunskap, helhetssyn, samverkan och samordning. 
 • Vi har ett nära samarbete med Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum som erbjuder bl a familje- och vuxenvistelser för olika diagnoser.
 • Vi verkar för tidigare diagnostik, adekvat behandling och bättre övergång från barn till vuxenvård.
 • Ett expertteam bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med att skapa och förbättra riktlinjer för vård och behandling. Man samarbetar nationellt och internationellt, samt bedriver forskning. Varje team har en ansvarig läkare och en koordinator samt många andra professioner kopplade till sig.
 • Man arbetar utifrån en helhetssyn med patienten i centrum, och verkar för koordinering av vårdinsatser, samverkan med andra specialister, och vårdaktörer som habilitering, hemortssjukhus och primärvård
 • Ett expertteam hjälper patienter och närstående att finna information om sjukdomen och dess behandling, som ibland kan vara svår att finna vid sällsynta sjukdomar.
 • Teamet hjälper till att skapa kontaktmöjligheter med andra med samma tillstånd och hitta patientnätverk som kan vara till godo, samt arbetar för att familjerna får de stödinsatser de behöver från samhället.
 • Flera expertteam ingår i ett Europeiska referensnätverk (ERN) som skapades av EU 2017. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för utbyte av information och skapande av gemensamma riktlinjer kring diagnostisering, behandling och forskning för sällsynta diagnoser i Europa.

Lovisa Lovmar centrumledare
E-post: lovisa.lovmar@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-10-13 13:22