Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Spielmeyer-Vogts sjukdom hos barn

Behandlingsalternativ

Expertteam för Spielmeyer-Vogts sjukdom

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för Spielmeyer-Vogts sjukdom som är till för dem som själv har eller är anhörig till någon som har Spielmeyer-Vogts sjukdom. Vi vill ge bästa medicinska omhändertagande i nära samarbete med olika specialister. Vi vill också ge utbildning, hjälp och stöd till dem som har sjukdomen och till deras familjer beträffande problem som har med sjukdomen att göra och som kan uppstå vid kontakter med olika instanser i samhället. Vi vill också skapa möjligheter att träffa andra med samma sjukdom.

Expertteamet för Spielmeyer-Vogts sjukdom är ett komplement till den verksamhet som har vårdansvaret, centrum har således inga ”egna” patienter utan kompletterar vårdkedjan bestående av primärvård, länssjukvård och habilitering, när behov uppstår. Denna insats kan bestå i enstaka eller återkommande besök för utredning och behandlingsförslag, informationsspridning, vårdprogramsutformning samt hjälp med kontakt med andra vårdgivare vid specifika problem som kräver specialkunnande, exempelvis genetik, synskadeproblematik eller beteendestörningar. Expertteamet kan även verka konsultativt mot andra vårdgivare när Spielmeyer-Vogt-specifik kunskap behöver adderas till deras vårdinsatser.

Icke-medicinska insatser - samverkan med Ågrenska

Vi vill samtala om hur tillståndet påverkar vardagslivet och dela erfarenheter och strategier. Det kommer att finnas möjlighet att ta upp och diskutera andra aktuella problem än de rent medicinska som har med sällsyntheten och att göra, detta med personer med särskild kompetens. Vi kommer också att bygga upp möjligheter att träffa andra personer med sällsynta tillstånd och deras anhöriga.Viktiga samarbetsparter är SV-teamet vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn Örebro liksom Svenska Spielmeyer-Vogt föreningen.

Kontakta expertteamet

Annika Alexandersson
annika.alexandersson@vgregion.se

Niklas Darin, ansvarig läkare
niklas.darin@vgregion.se

Ågrenskas kontaktpersoner

Astrid Emker, pedagog

Annica Harrysson, verksametsansvarig, Familje- och vuxenverksamheten

Mun-H-Centers kontaktperson

Marianne Lillehagen, klinikchef 


Senast uppdaterad: 2021-07-07 10:15