Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ViewDex

ViewDEX (Viewer for Digital Evaluation of X-ray images) utvecklas i ett samarbete mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Arbetet startade med syfte att ta fram en mjukvara som enkelt kunde användas för att genomföra granskningsstudier inom bild- och funktionsmedicin. Idag hanterar ViewDEX merparten av alla DICOM-datatyper och registrerar under en studies utförande givna svar och data (ex granskningstid, valfritt DICOM-element och fönstersättningar).

Programmet är utvecklat i Java (Sun Microsystems, Santa Clara, CA, USA). Bildhanteringen baseras på grafik- och bildhanteringsbiblioteken Java 2D och Java Advanced Imaging (JAI). Programmet kan köras från hårddisk, usb-minne eller annan extern hårddisk.

ViewDEX administreras och konfigureras genom att editera de olika textfiler som styr enskilda studier och användare (så kallade property-filer). I dessa definierar man uppgifter (frågor och svarsalternativ) och funktionalitet (zoom, interpoleringstyp, cineloop, etc). ViewDEX läser de flesta DICOM-datatyperna och bilder kan lagras på godtyckligt datamedium anslutet till datorn. För varje studie lagras resultaten från respektive granskare i en log-fil. Denna fil används sedan som indata för vidare analys av resultaten (ex i excel). ViewDEX hanterar free-response ROC, standard ROC och visual grading-studier, liksom kombinationer av dessa. Utöver detta kan programmet också användas i undervisningssyfte och för benchmarking.

Tillgång till ViewDEX
Programmet är fritt att använda för icke-kommersiellt bruk. Referera till Svalkvist et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2016), Håkansson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2010) och Börjesson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2005) i artiklar som beskriver studier som har utförts med hjälp av ViewDEX. (Se nedan för detaljerad information om dessa tre artiklar.)

Utvecklingsgrupp

Gruppen som leder utvecklingen av ViewDEX består av följande personer: Markus Håkansson (Södra Älvsborgs Sjukhus), Sune Svensson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Angelica Svalkvist (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Sara Asplund (NU-sjv), Magnus Båth (Göteborgs Universitet) och Lars Gunnar Månsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Tack

Följande personer tackas för värdefulla synpunkter och återkoppling under utvecklingen av ViewDEX: Ingvar Andersson, Sara Börjesson, Anna Carlander, Johanna Dalmo, Valeria Fisichella, Anna Grahn, Jonny Hansson, Mikael Hellström, Bengt Hemdal, Åse A. Johnsson, Susanne Kheddache, Roger Lampa, Kerstin Ledenius, Jens Lönnblad, Sören Mattsson, Michael Moores, Anna Olsson, Mark Rushin, Patrik Sund, Tony Svahn, Christina Söderman, Anne Thilander Klang, Pontus Timberg, Anders Tingberg och Jenny Vikgren. Arbetet med utvecklingen av ViewDEX har fått stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, Jubileumsklinikens cancerfond och Europeiska kommissionen.

Artiklar som beskriver ViewDEX

Svalkvist A., Svensson S., Håkansson M., Båth M., Månsson L. G., "ViewDEX: a status report," Radiat. Prot. Dosimetry 169, 38-45 (2016). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Zachrisson S., Svalkvist A., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX: an efficient and easy-to-use software for observer performance studies,” Radiat. Prot. Dosimetry 139, 42-51 (2010). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX 2.0: a Java-based DICOM-compatible software for observer performance studies,” Proc. SPIE 7263, 72631G.1-72631G.10 (2009). (Abstract)

Håkansson M., Svensson S., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX – A Java-based software for presentation and evaluation of medical images in observer performance studies,” Proc. SPIE 6509, 65091R.1-65091R.8 (2007). (Abstract)

Börjesson S., Håkansson M., Båth M., Kheddache S., Svensson S., Tingberg A., Grahn A., Ruschin M., Hemdal B., Mattsson S., Månsson L. G., “A software tool for increased efficiency in observer performance studies in radiology,” Radiat. Prot. Dosimetry 114, 45-52 (2005). (Abstract)

För att ladda ner ViewDEX ber vi er vänligen fylla i namn, tillhörighet och e-postadress i fälten nedan

Senast uppdaterad: 2021-10-14 11:45