Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ViewDEX

For English

ViewDEX versioner

OBS! ViewDEX-versionerna 2.57 och senare innehåller ingen koppling till log4j!

Sedan upptäckten av sårbarheterna kopplade till log4j har utvecklingsgruppen arbetat på uppdaterade versioner av programmet där kopplingen till log4j är borttagen.

Nu finns uppdaterade versioner av både ViewDEX 2 och ViewDEX 3 anpassade för windows 64, och ViewDEX 3 anpassad för Linux och Mac/OS tillgängliga för nedladdning. Dessa uppdaterade versioner innehåller ingen koppling till log4j.

Allmänt om programmet

ViewDEX är en DICOM-kompatibel mjukvara som har designats speciellt för att underlätta bildgranskningsstudier baserade på medicinska bilder. Den första versionen av mjukvaran presenterades redan 2004 och sedan dess har mjukvaran kontinuerligt utvecklats. Målet med utvecklingen har varit att skapa ett generellt och lättanvänt verktyg som kan hantera medicinska bilder från många olika modaliteter och som kan hantera olika typer av bildgranskningsstudier. ViewDEX hanterar till exempel free-response ROC, standard ROC och visual grading-studier, liksom kombinationer av dessa. Utöver detta kan programmet också användas i undervisningssyfte och för benchmarking.

ViewDEX används flitigt både till forskningsstudier och till kliniska optimeringsstudier inom medicinsk bildtagning. Mjukvaran är utvecklad i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet och har fått stor spridning internationellt. I dagsläget har ViewDEX användare i över 40 länder och har över 200 citeringar i vetenskapliga tidskrifter.

Funktionalitet

ViewDEX är utvecklat i Java (Sun Microsystems, Santa Clara, CA, USA). Bildhanteringen baseras på grafik- och bildhanteringsbiblioteken Java 2D och Java Advanced Imaging (JAI). Programmet kräver ingen installation och kan köras från hårddisk, usb-minne eller annan extern hårddisk.

Granskningsstudier i ViewDEX konfigureras genom att editera textfiler, s.k. propertyfiler. För varje studie skapas en separat propertyfil i vilken unika egenskaper för studien kan definieras, t. ex. tillgänglig funktionalitet samt frågor som granskarna ska svara på (med tillhörande svarsalternativ). Varje granskare får en unik inloggning till studierna, vilket möjliggör att de case som ingår i en studie kan visas i en randomiserad ordning unik för varje granskare. Under bildgranskning kan granskarna ges möjlighet att ändra fönstersättning, samt använda zoom-funktion, panorerings-funktion och cineloop-funktion. Granskarna kan också utföra fysikaliska mätningar i bilderna, t. ex. längd, area och medelpixelvärde. Om en studie kräver lokalisation av patologi så kan granskarna göra markeringar i bilderna och också svara på frågor kopplade till markeringen.  För varje studie lagras resultaten från respektive granskare i en logfil, som är en vanlig textfil. Data från denna fil kan sedan överföras till exempelvis Microsoft Excel för vidare analys.

Mer information om ViewDEX 3 finns i Svalkvist et al, Radiat Prot Dosimetry, 195(3-4), 372-377, 2021 (https://doi.org/10.1093/rpd/ncab014).

Mer information om ViewDEX 2 finns i Svalkvist et al, Radiat Prot Dosimetry; 169(1-4), 38-45, 2016 (https://doi.org/10.1093/rpd/ncv543), och Håkansson et al Radiat Prot Dosimetry; 139(1-3), 42-51, 2010 (https://doi.org/10.1093/rpd/ncq057).

Tillgång till ViewDEX

Programmet är fritt att använda för icke-kommersiellt bruk. Referera till Svalkvist et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2021), Svalkvist et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2016), Håkansson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2010) och Börjesson et al. (Radiat. Prot. Dosimetry 2005) i artiklar som beskriver studier som har utförts med hjälp av ViewDEX. (Se nedan för detaljerad information om dessa fyra artiklar.)

Gruppen som leder utvecklingen av ViewDEX består för närvarade av följande personer:

  • Magnus Båth (Göteborgs universitet)
  • Tommy Hagberg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Angelica Svalkvist (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Sune Svensson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Tidigare deltagare i utvecklingsgruppen:

Sara Asplund, Sara Börjesson, Markus Håkansson, Nicklas Johansson och Lars Gunnar Månsson

Tack

Utvecklingsgruppen vill tacka alla de personer som genom åren bidragit med värdefulla synpunkter och återkoppling under utvecklingen av ViewDEX.

Finansiellt stöd

Arbetet med utvecklingen av ViewDEX har fått stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, Jubileumsklinikens cancerfond, Västra Götalandsregionen (genom regionala FoU-medel samt ALF-medel) och Europeiska kommissionen (funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 755523).

Artiklar som beskriver ViewDEX

A Svalkvist, S Svensson, T Hagberg and M Båth, "ViewDEX 3.0 – Recent development of a software application facilitating assessment of image quality and observer performance", Radiat. Prot. Dosimetry 195(3-4), 372-377 (2021). (https://doi.org/10.1093/rpd/ncab014)

Svalkvist A., Svensson S., Håkansson M., Båth M., Månsson L. G., "ViewDEX: a status report," Radiat. Prot. Dosimetry 169(1-4), 38-45 (2016). (https://doi.org/10.1093/rpd/ncv543)

Håkansson M., Svensson S., Zachrisson S., Svalkvist A., Båth M., Månsson L. G., “ViewDEX: an efficient and easy-to-use software for observer performance studies,” Radiat. Prot. Dosimetry 139 (1-3), 42-51 (2010). (https://doi.org/10.1093/rpd/ncq057)

Börjesson S., Håkansson M., Båth M., Kheddache S., Svensson S., Tingberg A., Grahn A., Ruschin M., Hemdal B., Mattsson S., Månsson L. G., “A software tool for increased efficiency in observer performance studies in radiology,” Radiat. Prot. Dosimetry 114(1-3), 45-52 (2005). (https://doi.org/10.1093/rpd/nch550)

Ladda ner ViewDEX

För att ladda ner ViewDEX ber vi er vänligen fylla i namn, tillhörighet och e-postadress i fälten nedan

Senast uppdaterad: 2022-06-15 11:44