Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Blå stråket 5

uppgång E

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn och buss. Hållplats;Sahlgrenska huvudentré. Parkeringshus Per Dubbsgatan (norr om Sahlgrenska)

Vi tar emot dig som behöver intensivvård efter större operationer på Sahlgrenska sjukhuset. 

Din vistelse hos oss

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna.
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen. 
  • Vi är restriktiva med besök på avdelningen eftersom patienterna är hos oss för att vakna upp efter narkos. 
  • På grund av allergier och doftkänsliga patienter och personal ber vi besökare att undvika parfym, blommor med stark doft och nötter.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Håkan Joelsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 96
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Håkan Joelsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 96
E-post: E-postadress

Marie Wiklund, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 22
E-post: E-postadress

Linda Block, vårdenhetsöverläkare och medicinskt ansvarig

Helena Odenstedt Herges, sektionschef