Avdelning 95

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Gröna stråket 2

Uppgång B

plan 3

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn och buss. Hållplats;Sahlgrenska huvudentré. Parkeringshus Per Dubbsgatan (norr om Sahlgrenska)

Vi tar emot dig som behöver vård efter en operation på Sahlgrenska sjukhuset.

Din vistelse hos oss

Vår avdelning är uppdelad i två delar; A är en uppvakningsavdelning och B är en daguppvakningsavdelning. 

Checklista inför din vistelse:

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi är restriktiva med besök på avdelningen eftersom patienterna är hos oss för att vakna upp efter narkos. 
  • På grund av allergier och doftkänsliga patienter och personal ber vi besökare att undvika parfym, blommor och nötter.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Norlin, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 95
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Marina Henriksson, vårdenhetschef
Telefon 031-342 88 42
E-post: E-postadress

Ulrika Norlin, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 95
E-post: E-postadress

Keti Dalla, vårdenhetsöverläkare och medicinskt ansvarig

Linda Block, sektionschef