Neurointensivvårdsavdelning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Blå stråket 3

Blå stråket 3, plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré

Vi tar emot dig som behöver intensivvård efter akuta skall- och ryggskador eller akut neurologisk sjukdom. 

Din vistelse hos oss

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en miljö som karaktäriseras av hög teknologi. Detta innebär att vi har all medicinskteknisk utrustning och övervakningsutrustning som krävs för att kunna övervaka dig som patient 24 timmar om dygnet. 

Checklista inför din vistelse:

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna, men det finns möjlighet att hyra en telefon på avdelningen. 
  • Besök av dig som närstående är en viktig del i tillfrisknandet av patienter på vår avdelning och därför har vi inga bestämda besökstider. Barn får gärna besöka vår avdelning. Vänligen kontakta ansvarig sjuksköterska innan besöket. 
  • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.

Vi vill med den här filmen ge dig möjlighet att se hur det ser ut på Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) på Sahlgrenska sjukhuset. 

(Filmen är sju minuter lång.)

Vi vill med den här filmen visa dig olika miljöer som du kan möta när du ska opereras på Sahlgrenska sjukhuset. Vi börjar filmen på Preoperativa mottagningen Sahlgrenska.

(Filmen är sex minuter lång.)

Ta en rundtur i vår hybridsal

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Nina Bernhard, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 82 75
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Nina Bernhard, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 82 75
E-post: