Operation 5 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Gröna stråket 2

Uppgång B, plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi tar emot dig som är patient inom neurosjukvården och behöver opereras akut eller planerat. Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärna och ryggmärg med anledning av tumörer, blödningar, kärlmissbildningar och epilepsi. Vi utför också akut kirurgi inom hand-, plastik- och öronkirurgi. Vi tar även hand om patienter som behöver sövas i samband med röntgen och MR-undersökningar.

Din vistelse hos oss

Vi har ett nära samarbete med Preoperativ mottagning Sahlgrenska. Dit får vissa av våra patienter komma för att planera narkos och bedövning innan operation. 

Checklista inför din vistelse:

  • I din kallelse finns information om tidsåtgång och eventuella förberedelser.
  • Vi är en operationsavdelning och har därför inga besökstider. 

Vi vill med den här filmen visa dig  olika miljöer som du kan möta när du ska opereras på Sahlgrenska sjukhuset. Vi börjar filmen på Preoperativa mottagningen Sahlgrenska.

(Filmen är sex minuter lång.)

Ta en rundtur i vår hybridsal

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, anestesi- och operationssjuksköterska och specialistläkare i antestesi och intensivvård.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Martin Toresson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 82 91
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Martin Toresson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 82 91
E-post: E-postadress