Arbets- och miljödermatologisk mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
031-3423874 Tidbok mån - fre 08:00 - 16:00

Gröna stråket 16

Plan entréplan

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hudkliniken, Gröna stråket 16. Den gula byggnaden vid Gröna stråkets västra ände, uppför backen vid rondellen.

Vi vänder oss till dig med yrkes- eller miljörelaterade hudproblem.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen på Hudmottagningen, plan 1. Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontakt, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse har du fått information om att ta med eventuella ämnen som ska testas, glöm inte dessa. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat biomedicinsk analytiker, yrkeshygieniker/kemist och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Olsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031-342 88 89
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Olsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 83 44

Frida Appelqvist, medicinskt ansvarig