HIV-mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Hiv mottagningen har flyttat till infektionskliniken Östra sjukhuset. För enbart hivtest vg. se öppettider och telefonnummer på Könsmottagningen Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

VÄGBESKRIVNING

.

Vi vänder oss till dig som har hiv eller behöver rådgivning om hiv.

Söka vård hos oss

Hit kan du vända dig om du har hiv, eller om du önskar testa dig för eller vill få rådgivning om hiv.

Önskar du boka tid för hiv-test med snabbsvar, bör du uppge detta i samband med bokningen.

Tillgänglighet

Vi svarar i telefon måndag – fredag i mån av tid. Om vi inte har möjlighet att svara, går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan. 

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen/kassan för Könsmottagningen. Testning för hiv är kostnadsfritt. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare och kurator. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Olsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031-342 88 89
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Olsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 83 44

Petra Tunbäck, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 10 00