Hudmottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kösituationen vid Hudmottagningen är för närvarande ansträngd, bland annat på grund av en kraftig ökning av antalet remisser de senaste åren.
Högprioriterade remisserakuta tillstånd ges företräde.
Vi vill be dig meddela oss om du inte längre är intresserad av att behålla din plats i kön (på telefonnummer 031-342 38 74.
Om du under väntetiden skulle försämras eller om dina besvär skulle ändra karaktär ska du kontakta den läkare som skrev remissen. Läs mer under rubrikerna Remisshandläggning och Om vårdgarantin inte kan hållas.
Du kan kontakta oss via 1177 vårdguidens E-tjänst för olika tjänster. Tänk på att var ute i god tid för receptförnyelse!

Är du patient på vår Ljus- och hudbehandlingsavdelning var god ring 031 - 342 11 12

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Även1177vårdguid mån - fre 07:30 - 17:00

Gröna stråket 16

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hudkliniken, Gröna stråket 16. Den gula byggnaden vid Gröna stråkets västra ände, uppför backen vid rondellen.

Vi vänder oss till dig med hudsjukdom. Vi har förutom en allmän hud- och prickmottagning också olika specialmottagningar för bland annat hudtumörer, malignt melanom och operation av tumörer.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Remisshandläggning

Remissen som skickats till oss innehåller en beskrivning av dina symtom och graden av besvär. Hudklinikens specialistläkare bedömer remissen när den inkommit. Om tillräcklig information finns i remissen beslutar specialistläkare om besök för utredning och/eller behandling är motiverat av medicinska skäl. Varje remiss ges en prioritetsgrad från 1-3 baserat på den medicinska bedömningen. Om specialistläkarvård inte är motiverad av medicinska skäl skickas remissen tillbaka till inremitterande läkare, ofta tillsammans med behandlingsråd. När bedömningen är klar, får du en bekräftelse på att vi fått remissen.
Kallelse skickas ut ca 4 veckor innan behandlingsdag. Om du inte har möjlighet att komma på besök vid den erbjudna tiden är vi tacksamma om du meddelar oss snarast möjligt så att just den tiden kan ges till annan patient på väntelistan.

 

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen/kassan för Hudmottagningen på plan 1. Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontakt, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Alla besök hos oss är tidsbokade. Ibland kan det uppstå förseningar och vi hoppas att du har förståelse för detta.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Olsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 342 88 89
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Olsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 83 44

Frida Appelqvist, medicinskt ansvarig