Kirurgavdelning 136 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Bruna stråket 5

Plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Sahlgrenska huvudentré

Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd i buken. De vanligaste diagnoserna är tumörsjukdomar i matstrupe, magsäck, bukspottskörtel, endokrina buktumörer, buksarkom och GIST. Vi behandlar också dig med sjuklig övervikt. 

Din vistelse hos oss

Vårt mål är att du och dina närstående ska känna er väl bemötta och omhändertagna hos oss. Den behandling vi erbjuder ska vara av högsta internationella klass. Ett sätt att säkerställa detta är att aktivt delta i olika kvalitetsregister där vi kan jämföra våra resultat både på nationell och internationell basis.

Om du behöver ytterligare information inför din planerade vistelse hos oss är du välkommen att kontakta den koordinator som kallat dig. 

Sophia Alektoridis, koordinator tumörer magsäck, matstrupe, bukspottskörtel
Telefon: 031 - 342 42 15

Åsa Bergström, koordinator tumörer magsäck och matstrupe
Telefon: 031- 342 86 10

Jenny Oliver, koordinator endokrina sjukdomar
Telefon: 031 - 342 20 33, tisdag – torsdag kl 10-11

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Ta med aktuell medicinlista, toalettartiklar, inneskor/tofflor, morgonrock, kläder till hemgång och pengar till hemresa.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, dietist, fysioiterapeut, kurator och administrativ personal. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Minna Lilja , vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 81 30
E-post:  E-postadress