Kirurgavdelning 137 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Bruna Stråket 5

Nya Vårdbyggnaden, plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Sahlgrenska huvudentré

Vi tar emot dig med akut kirurgisk sjukdom. Våra patienter kommer direkt från akutmottagningen. Vi har också en traumavårdsenhet (TVE) för traumapatienter. 

Din vistelse hos oss

Vår traumavårdsenhet har unik kompetens. Vi har stor vana att ta hand om olycksfall efter exempelvis trafikolyckor eller arbetsplatsolyckor. Vår avdelning fokuserar på kortare akutvård. Vårt mål är att du som patient ska ligga inne hos oss i max tre dagar. Behöver du längre vårdtid flyttas du till en annan kirurgavdelning. 

Vi är en akutavdelning och har ingen planerad vård. Detta gör att det är svårt att planera inför våra patienters vistelse. 

Checklista inför din vistelse:

  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.

Till dig som närstående och besökare: 

  • På traumavårdsenheten tar vi bara emot besökare enligt överenskommelse. Vi kan bara erbjuda korta besök med högst två personer i taget.
  • Du som närstående får gärna ringa vår avdelning och fråga om det är något du kan ta med.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, dietist och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Annika Henningsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 11 37
E-post: