Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Kuratorer Kirurgi

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet Kirurgi
413 45 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning

När man är drabbad av sjukdom eller skada kan livet förändras både för den som är sjuk/skadad och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade lisvsituationen.

Söka vård hos oss

Du kan vända dig till oss om du är patient eller närstående till patient som behandlas på någon av de enheter vi jobbar på.

Fråga personalen där du behandlas om du vill ha kontakt med kurator eller ta en egen kontakt via växeln med kurator för respektive enhet. 

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om känslomässiga reaktioner och konsekvenser av vad sjukdom/skada kan föra med sig
  - kris- och stödsamtal
  - processinriktat samtal
  - motiverande samtal
 • Information, råd och stöd (t ex hur man kan tala med barn om sjuksom och skada, hur man kan hantera den förändrade livssituationen)
 • Vägledning och samhällets resurser samt hjälp med att samordna kontakter och åtgärder i samhället (t ex myndighetskontakter, andra vårdgivare, patientföreningar, socialrätt och ekonomiska frågor)

Checklista inför ditt besök

 • Medtag legitimation 
 • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående 
 • För dig som patient i öppen vård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges

Vi som arbetar här

Vi är utbildade socionomer.

Gabriella Odell och Alicia Johansson för Bröstcentrum, Kirurgimottagning bröstcancer och malignt melanom och Kirurgiavdelning 33.

Lisa Karlsson och Anna Gillblom för Kirurgimottagning övre gastro och endokrin och Kirurgiavdelning 136 och 137.

Pernilla Lundén och Maja Bengtsson för Njurmottagning, Njurmedicinavdelning 130 och 131 och PD-mottagning.

Lena Friedrich och Malin Landström för Leverkirurgi, Transplantation avd 139, Transplantationsmottagning, Thoraxintensivavdelning, Thoraxavdelning 12 och 25.

Maja Bengstsson för Öron-, näs och halsmottagning och Öron-, näs- och halsavdelning 125.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: emmy.svensson@vgregion.se

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sara Synnergren

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-09-14 17:22