Kuratorer Kirurgi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

Vita Stråket 15

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig och dina närstående som behöver stöd eller krissamtal i samband med kirurgisk vård. 

Söka vård hos oss

Fråga personalen där du vårdas om du vill ha kontakt med kurator eller hör av dig direkt till oss. 

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder dig hjälp i psykosociala frågor och ger socialrättslig information och rådgivning. Vid behov kan vi hänvisa dig eller förmedla kontakt med andra myndigheter.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
  • För dig som patient i öppen vård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges. 

Vi som arbetar här

Vi är utbildade socionomer.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lena Hagelqvist, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00 
E-post: