Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorer Kirurgi

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet Kirurgi
413 45 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom eller skada kan livet förändras både för den som är sjuk/skadad och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade lisvsituationen.

Söka vård hos oss

Du kan vända dig till oss om du är patient eller närstående till patient som behandlas på någon av de enheter vi jobbar på.

Fråga personalen där du behandlas om du vill ha kontakt med kurator eller ta en egen kontakt via växeln med kurator för respektive enhet. 

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om känslomässiga reaktioner och konsekvenser av vad sjukdom/skada kan föra med sig
  - kris- och stödsamtal
  - processinriktat samtal
  - motiverande samtal
 • Information, råd och stöd (t ex hur man kan tala med barn om sjuksom och skada, hur man kan hantera den förändrade livssituationen)
 • Vägledning och samhällets resurser samt hjälp med att samordna kontakter och åtgärder i samhället (t ex myndighetskontakter, andra vårdgivare, patientföreningar, socialrätt och ekonomiska frågor)

Checklista inför ditt besök

 • Medtag legitimation 
 • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående 
 • För dig som patient i öppen vård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges

Vi som arbetar här

Vi är utbildade socionomer.

Bröstcentrum                                                                                     Gabriella Odell
Kirurgimottagning bröstcancer och malignt melanom             Alicia Johansson
Kirurgiavdelning 33

Kirurgimottagning övre gastro och endokrin                              Lisa Karlsson
Kirurgiavdelning 136 och 137                                                         Anna Gillblom

Njurmottagning                                                                                 Pernilla Lundén
Njurmedicinavdelning 130 och 131                                               Claudia Berghaus
PD-mottagning

Leverkirurgi                                                                                         Lena Friedrich
Transplantation avd 139                                                                   Malin Landström
Transplantationsmottagning
Thoraxintensivavdelning
Thoraxavdelning 12 och 25

Öron-, näs och halsmottagning                                                       Claudia Berghaus
Öron-, näs- och halsavdelning 125

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: emmy.svensson@vgregion.se

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sara Synnergren

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-09-16 08:28