Dialysmottagning avd 254 & 255 öppen vård Mölndal

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig med avancerad njursvikt och som behöver regelbunden bloddialys. Vi tränar också för själv- och hemhemodialys vilket innebär att efter avklarad utbildning tar patienten ansvar för hela eller delar av sin behandling. Behandlingen kan då göras antingen på mottagningen eller i hemmet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Gästdialyspatienter tas emot i mån av plats. Kontakta gärna mottagningen.

Vid ditt besök hos oss

Som patient hos oss får du en patientansvarig sjuksköterska som tar hand om övergripande planering för din behandling. Vänd dig i första hand till din kontaktsjuksköterska om du undrar över något. 

Vi lägger stor vikt vid att ge patient och närstående vägledning och kunskap, både individuellt och i grupp, för att kunna vara delaktig i beslut om vård och behandling.

Dialysmottagningen på Mölndal är en av bloddialysmottagningarna i Göteborgsområdet. De andra mottagningarna är

Njur och dialysmottagning 305 östra sjukhuset

Dialysmottagning 130 öppen vård Sahlgrenska

Capio Lundy Närsjukhus - Dialys

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Kom cirka 15 minuter innan utsatt tid så att behandlingen kan börja i tid. 
  • Du behöver inte anmäla dig vid ankomst.
  • Vi accepterar kontant- och kort betalning eller betalning mot faktura. 
  • Telefon, tv och radio finns att använda under behandling. 
  • Vi erbjuder gratis internetuppkoppling till trådlöst nätverk. 
  • Måltider ingår kostnadsfritt i behandlingen.
  • Närstående är välkomna att följa med under behandlingen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier; sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Agnetha Kjellberg Rudell, systemadministratör
Telefon: 031-343 64 78, telefontid: onsdagar klockan 13 - 14
E-post: E-postadress 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marianne Carlberg, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 21 20
E-post: E-postadress

Johan Holmdahl, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 01 30 
E-post: E-postadress