Dialysmottagning avd 130 öppen vård Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Bruna Stråket 5

Entréplan

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig med låg njurfunktion som behöver konstgjord hjälp (dialysbehandling) med rening och vätskebalans. Vi vänder oss också till dig som transplanterat ett organ behöver plasmaferes (plasmabyte) och ABO-behandling (immunabsorbtion).

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Dialysmottagningen på Sahlgrenska är en av bloddialysmottagningarna i Göteborgsområdet. De andra mottagningarna är Dialysmottagning av 254 & 255 öppen vård Mölndal och Njur och Dialysmottagning 305 Östra sjukhuset.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Är det ditt första besök hos oss så anmäl dig hos personalen. Det är också vanligt att du som ny patient blir inneliggande på en avdelning på sjukhuset de första gångerna du besöker dialysen. 
  • När du har fått fasta dialystider behöver du inte anmäla dig, utan bara vänta i dagrummet. 
  • En dialysbehandling tar cirka fyra timmar. 
  • Vid varje behandling får du träffa en undersköterska och sjuksköterska som är ansvariga för din betalning. 
  • Kostnaden per dialys är enligt gällande taxa för ett sjuksköterskebesök.
  • Vi accepterar kontantbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska med särskild dialyskompetens och specialistläkare i njurmedicin. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Agnetha Kjellberg Rudell, systemadministratör
Telefon: 031 - 343 64 78, telefontid: onsdagar klockan 13 - 14.
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Skogsberg, vårdenhetschef
Telefon: 0702 - 53 97 68
E-post: E-postadress

Pavlos Kashioulis, medicinskt ansvarig
E-post: E-postadress