Njurmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 14:45
fre 07:30 - 13:45

Vita stråket 12

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Njurmottagningen ligger mittemot "Droppen blodgivning" på Sahlgrenska Universitetssjukhus, en grå paviljong 1 trappa upp (Hiss finns).

Vi vänder oss till dig med medicinsk njursjukdom. Vi tar emot både dig som har lätt njurpåverkan och dig som har avancerad njursvikt med behov av dialysbehandling eller njurtransplantation. Vi behandlar också dig som är njurtransplanterad och gör njurdonationsutredningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

 

 

Vid ditt besök hos oss

Om du har njursvikt eller är njurtransplanterad kommer du att träffa både läkare och legitimerad sjuksköterska regelbundet vid dina besök. Vi lägger stor vikt vid att ge patienterna och närstående vägledning och kunskap, både individuellt och i grupp, för att kunna vara delaktig i beslut om vård och behandling. Vi gör utredningar inför transplantation och donation.

Checklista inför ditt besök

  • Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar. Vi ser helst att du betalar med kort eller faktura. Uteblivet besök debiteras. 
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse finns information om eventuella förberedelser inför besöket.

Kontaktuppgifter för dig med njursvikt eller dialysbehandling

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om njursvikt och/eller dialysbehandling.

Njursviktssköterska
Telefon: 031 - 342 85 80

Kontaktuppgifter för dig som är transplanterad

Under våra öppettider är du välkommen att kontakta våra transplantationssjuksköterskor.
Telefon: 031 - 342 85 80.

För akuta ärenden utanför våra öppettider kontaktar du Vårdavdelning 131 Njurmedicin Sahlgrenska, telefon 031 - 342 11 31.

Temakvällar

Som en del i vår patient- och närståendeutbildning ordnar vi temakvällar i samarbete med Njurförbundet. Dessa kvällar återkommer regelbundet varje termin.

OBS! Obligatorisk anmälan så att vi kan meddela ev. förändingar!

 ”Bromsa din njursvikt”                    Torsdagen 19/10

 ”Dialys”                                              Torsdagen 2/11

 ”Transplantation”                             Torsdagen 30/11

 "Donation"                                         Torsdagen 7/12

Vill du bli njurdonator?

Läs gärna broschyren Att ge en njure

Här kan du läsa mer om Donation av njure

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, dietist och kurator. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Agnetha Kjellberg Rudell, systemadministratör
Telefon: 031 - 343 64 78, telefontid: onsdagar klockan 13 - 14.
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marianne Carlberg, vårdenhetschef
Telefon: 031-342 85 80

Aso Saeed, medicinskt ansvarig
Telefon: 031-342 85 80

Kontakt via 1177