PD-mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 10:00
mån - fre 13:00 - 14:00

Bruna stråket 5B

PD-mottagning (avd 131)

plan 0

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig med avancerad njursvikt som behandlas med dialys i hemmet i form av bukdialys (peritonealdialys, PD).

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss sker träning och undervisning i att sköta bukdialys i hemmet under trygga och säkra förhållanden med uppföljning under hela behandlingsperioden. Det innebär att du tar ett eget ansvar för din behandling.

Vårt mål är att stärka din kompetens och förmåga till att självständigt sköta din dialys. När du behandlas med PD kan du enkelt ta med dig utrustningen och utföra behandlingen på den plats du befinner dig. Till exempel på arbetet, i sommarstugan eller vid resor. 

I samarbete med kommuner i Västra Götalandsregionen erbjuder vi även assisterad PD där hemsjukvården hjälper till med ett eller flera moment i PD-behandlingen.

Vi lägger stor vikt vid att ge patienterna och närstående vägledning och kunskap, både individuellt och i grupp, för att kunna vara delaktig i beslut om vård och behandling.

Vid ditt första besök träffar du en leg. sjuksköterska som informerar dig om peritonealdialys, informationssamtalet tar cirka en timma. Det är bra om du har en närstående med dig.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplan, bruna stråket 5.
  • Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. 
  • Uteblivet besök debiteras.
  • I din kallelse finns information om eventuella förberedelser inför besöket.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel leg. sjuksköterska, läkare, kurator, dietist, fysioterapeut, forskningssköterska och medicinsk sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Agnetha Kjellberg Rudell, systemadministratör
Telefon: 031 - 343 64 78, telefontid: onsdagar klockan 13 - 14.
E-post: E-postadress 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marianne Carlberg, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 21 20
E-post: E-postadress

Ola Samuelsson, medicinskt ansvarig
E-post: E-postadress