Råd

Att utse PAS/PAUS i ett tidigt skede är att föredra. Dessa kan då förbereda för dialysstarten och bör om möjligt kunna medverka vid de första behandlingarna.

Minimera antalet personal runt patienten under första dialyserna.

Försök vara hos patienten så mycket som möjligt. Var lyhörd för patientens önskemål, frågor och sinnesstämning. Ta hand om eventuell medföljande anhörig.

Anpassa mängden information så att det inte blir för mycket de första behandlingarna.

Har patienten vårdats utomlands eller i riskområde?
Patient med känd blodsmitta och utomlandsvårdade patienter

Aktuell information om sjukresor i VGR finns att hitta på 1177.

Mer information om Barn- och familjeformuläret.


Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO. Rutinansvarig sjuksköterska ansvarar för revision av den lokala anvisningen.


Senast uppdaterad: 2019-04-09 12:35