Tillgång till blodbanan

Med detta material vill vi informera om vad som kommer att ske i samband med inläggningen av din CDK (Central Dialyskateter), samt vad som är viktigt för dig att tänka på efter CDK inläggningen. Du är alltid välkommen med frågor om det är något du undrar över. Äter du blodförtunnande läkemedel, är det viktigt att du informerar oss i god tid före en eventuell operation.

Varför behövs en CDK?

Tillgång till blodbanan är en förutsättning för att kunna genomföra bloddialysbehandling. En CDK kan vara både en tillfällig och en permanent lösning. CDK:n går att använda för dialys direkt efter att den är inlagd.

Vad är en CDK?

En CDK är en tunn plastslang som läggs in i via ett blodkärl på halsen ner i hjärtats högra förmak. CDK:n leds i en tunnel under huden för att mynna ut framme på bröstet. För att CDK:n ska sitta på plats, fästs den med två små stygn i skinnet. Så småningom växer katetern fast och stygnen kan avlägsnas.

Hur används en CDK?

I samband med dialysstart kopplas två slangar till CDK:n, en som leder blodet från kroppen till dialysmaskinen och en som leder det renade blodet tillbaka till kroppen. Efter behandlingen täcks CDK:n med ett förband för att minska infektionsrisken.

Dagen före CDK inläggningen

Är du dialyspatient får du vanligen dialys dagen före inläggningen av CDK:n. I samband med dialysbehandlingen kommer det att tas blodprover. Efter dialysbehandlingen kommer vi att ordna med transport till Sahlgrenska sjukhuset, vårdavdelning 131, där du kommer att förberedas inför ingreppet. För att minska infektionsrisken ska du vid två tillfällen, dagen före Inläggningen av CDK:n och inläggningsdagen, duscha och tvätta både hår och kropp med bakteriehämmande tvål, Descutan®. Följ anvisningarna noga. Efter överenskommelse kan du sova hemma natten inför CDK inläggningen. Efter duschen, om du är hemma bäddar du med rena sängkläder och tar på rena nattkläder. Det går bra äta och dricka som vanligt inför ingreppet.

Dagen för CDK inläggningen

Dagen för CDK inläggningen upprepas tvätt och duschproceduren. Blodprover tas återigen för att kontrollera dina värden inför CDK inläggningen. En kanyl sätts för att vid behov kunna ge antibiotika, smärtstillande och lugnande medicinering.

Du kommer att få klä på dig rena operationskläder och köras i säng till röntgen, där inläggningen sker. Inläggningen sker i lokalbedövning Om du kommer hemifrån för att få din CDK, skickar vi med dig bakteriehämmande tvål, för dusch, hem. Kom ihåg att komma överens om vilken tid du ska infinna dig på avdelningen.

Efter CDK inläggningen

Efter inläggningen ska du ligga kvar i sängen minst en timma för att minska blödningsrisken. Förutsatt att inga komplikationer tillstöter kommer du att få lämna sjukhuset dagen efter CDK inläggningen.

Hemma efter CDK inläggning

 • för att minska infektionsrisken bör du inte duscha över CDK:n de närmaste tio dagarna efter inläggningen
 • var uppmärksam på eventuella infektionssymtom såsom svullnad, rodnad, värmeökning, smärta och/eller feber
 • var observant på allmän sjukdomskänsla och feber

Tänk på att alltid

 • sprita händerna innan du hanterar din CDK
 • desinficera CDK:n med sprit innan dialysbehandlingen påbörjas
 • fästa CDK:n mot huden
 • täcka CDK:n med förband (gäller inte nödvändigtvis inläkt CDK)
 • skydda CDK:n med duschplast när du duschar (gäller inte inläkt CDK)

Tänk på att aldrig

 • hantera din CDK utan att först tvätta och sprita händerna.
 • låta husdjur komma i kontakt med CDK:n på grund av infektionsrisk

CDK, när ska du kontakta sjukvården?

Kontakta alltid din dialysmottagning, eller om den är stängd vårdavdelning 131.

 • om det uppstår svullnad, rodnad, smärta eller blödning vid CDK-ingången
 • om det uppstår en stor blödning tryck vid nyckelbenet över CDK:n, ring 112 för ambulans
 • om CDK:n lossnar eller rubbats ur sitt läge ex att du upplever att den har åkt ut och blivit längre.
 • om du känner allmän sjukdomskänsla som du inte kan sätta i samband med förkylning eller annan sjukdom
 • om du får feber som du inte kan sätta i samband med förkylning eller annan sjukdom

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad: 2019-05-10 16:58