Cancerrehabiliteringen

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Vi vänder oss till dig som behandlas inom verksamhet onkologi och behöver psykosociala, psykologiska eller arbetsrehabiliterande insatser för att ge dig bättre psykisk hälsa och ett ökat välbefinnande. Närstående tas emot i mån av möjlighet. Vi erbjuder: krissamtal, bearbetande och stödjande samtal, par-och familjesamtal, samtal om barn som anhörig, stöd i kontakt med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare etc. och kartläggning av rehabiliteringsbehov och planering för återgång i sysselsättning

Söka vård hos oss

Är du i behov av vår hjälpinsats är du välkommen att be din läkare, kurator eller sjuksköterska att skriva en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

En sjukdom som cancer innebär inte sällan psykologiska reaktioner, bekymmer och oro. Detta kan vara både under och efter din behandlingstid. Hos oss får du samtal och stöd i din aktuella livssituation. Patientavgift är 100 kr och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat:
kurator/socionom,rehabiliteringskoordinator/socionom, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: