Kuratorer onkologi

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Vi vänder oss till dig som behandlas inom onkologi och behöver stödsamtal. Det kan gälla krissamtal, psykosocialt behandlingsarbete, stödjande samtal, bearbetande psykoterapisamtal, korttidspsykoterapi, parsamtal och familjesamtal.

Söka vård hos oss

Är du i behov av vår hjälpinsats är du välkommen att kontakta oss.

Vid ditt besök hos oss

En sjukdom som cancer innehär inte sällan psykologiska reaktioner, bekymmer och oro. Detta kan vara både under och efter din behandlingstid. Hos oss får du samtal och stöd i din aktuella livssituation.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är kuratorer.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: 

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Baan

Vårdenhetschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:19