Onkologmottagning 2 Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 09:00 - 12:00
mån - tor 13:00 - 15:00
fre 09:00 - 12:00

Diagnosvägen 11

416 85 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Östra sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Östra sjukhuset. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi tar emot dig med cancer i mag- och tarmkanalen. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Första läkarbesöket sker efter remiss från annan läkare, oftast för bedömning om onkologisk behandling ska ges. Onkologisk behandling kan bestå av cytostatika- och/eller strålbehandling och/eller annan symtomlindrande behandling.

Observera att det är den remitterande läkaren som har ansvaret för dig och dina eventuella medicinska frågor tills du varit här på första läkarbesöket. Du är välkommen att ringa angående övriga frågor.

Vi eftersträvar att du ska träffa samma läkare vid varje läkarbesök. I mån av tid deltar också en sjuksköterska vid läkarbesöket. Om beslut tas att behandling ska påbörjas får du tider för start av behandling efter samråd med sjuksköterskan, som blir din kontaktsjuksköterska.

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

I anslutning till vår mottagning finns vår dagvårdavdelning.

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i kassan på entéplanet. Anmäl dig igen när du kommer till mottagningen vid "Anmälan läkarbesök." Sedan är du välkommen att sitta ner i väntrummet tills det blir din tur.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du betalar vid din ankomst. Betala gärna med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, dietist, fysioterapeut, kurator, psykolog, specialistsjuksköterska i onkologi, och specialistläkare i onkologi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: E-postadress

Ingela Lindberg, sektionsledare
Telefon: 031 - 343 48 93
E-post: