Uppföljningsmottagning unga vuxna

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

Vita stråket 12

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Uppföljningsmottagningen finns till för dig som är över 18 år och har haft cancer eller en annan diagnos som behandlats av en barncancerspecialist före 18 års ålder och som avslutat din cancerbehandling för minst fem år sedan.

Söka vård hos oss

Du kommer till vår mottagning antingen genom ett personligt erbjudande från oss, remiss från annan vårdgivare eller genom att du själv tar kontakt med oss.

Vid ditt besök hos oss

Vid det första besöket görs en genomgång av behandlingen som gavs i barnaåldern. Därefter planeras för vad som eventuellt behöver följas upp med nya undersökningar. 

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

Checklista inför ditt besök:

  • Före besöket får du fylla i ett formulär för att vi bättre ska kunna fokusera på det som är viktigt för dig. Det är även viktigt att du anger vilka mediciner du äter just nu och om du har någon pågående läkarkontakt
  • Vid varje besök anmäler du dig och betalar i kassan på entréplanet, Blå stråket 2. Du är sedan välkommen till mottagningen som finns på Vita stråket 12, plan 1, Cancerrehabilitering.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

Marianne Jarfelt och Margaretha Stenmarker, barnonkologer

Kirsti Pekkanen och Maria Olsson, specialistsjuksköterskor

Chichi Malmström, kurator

Kajsa Nordholm, medicinsk sekreterare

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Baan, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 90 60 97
E-post: