Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk prövningsenhet

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Blå stråket 2
413 46 Göteborg

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vo onkologi, Klinisk prövningsenhet
Blå stråket 2
413 45 Göteborg

Vad är en klinisk läkemedelsprövning?

En klinisk läkemedelsprövning är en systematisk studie av ett läkemedels effekt på människor. Prövningen görs i syfte att upptäcka eller bekräfta läkemedlets effekt och/eller identifiera dess eventuella biverkningar och/eller att studera dess absorption, distribution, metabolism och utsöndring så att man kan säkerställa produktens effekt och säkerhet. Kliniska läkemedelsprövningar är ett krav för att få registrera ett läkemedel eller för att erhålla godkännande för en ny indikation.

Alla kliniska prövningar leds av en ansvarig prövare. En prövare ska vara legitimerad läkare, tandläkare eller veterinär som utöver sitt sjukvårdsansvar också är skyldig att se till att prövningen genomförs korrekt. Ofta finns det en ansvarig prövare och en eller flera medprövare i en klinisk prövning. Den ansvariga prövaren har det övergripande ansvaret för studien och medprövaren är ansvarig för de uppgifter som han/hon har delegerats av den ansvariga prövaren. I prövningar som genomförs i samarbete mellan olika centra och/eller i olika länder, så kallade multicenterprövningar, har man ofta en eller flera huvudansvariga prövare med ett övergripande ansvar.

En sjuksköterska som ingår i det medicinska forskningsteamet och som arbetar hel- eller deltid med att genomföra medicinska kliniska prövningar kallas ofta för forskningssjuksköterska. Ibland används också begreppet studiesjuksköterska eller prövningssjuksköterska. Forskningssjuksköterskan är patientens kontaktperson under studiens/prövningens genomförande och fungerar som en koordinator i studien.

Klinisk prövningsenhet planerar och genomför delar av den kliniska forskningen för Verksamhetsområdet för onkologi. Syftet med verksamheten är att kvalitetssäkra och möjliggöra den kliniska forskningen och tillgodose patientens intresse.

Annika Baan

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Barbro Linderholm

Medicinskt ansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Susanne Zachau

Sekreterare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-14 12:14