INCA-portalen

INCA- portalen är en nationell IT-plattform för hantering av kvalitetsregister kring patienter avseende vård och forskning. INCA-portalen är ett administrationsverktyg för nationella kvalitetsregister. Nationella kvalitetsregister är kopplade till specifika diagnoser, data samlas in kontinuerligt och analyseras för utvärdering och kvalitetsförbättringar i vården.


Senast uppdaterad: 2018-04-11 15:35