Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets enhet för utbildning och forskning inom det hälsovetenskapliga området. Akademin bildades den 1 juli 2001. I Institutionen för Kliniska Vetenskaper ingår bl a Avdelningen för onkologi.  

I Sahlgrenska akademin ges ett stort antal utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den grundläggande utbildningen ges antingen som utbildningsprogram eller som kurser. Inom akademin bedrivs också en omfattande forskarutbildning.


Senast uppdaterad: 2018-04-24 10:10