Dagkirurgi Avd 124

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Din vistelse hos oss

Avd 124, plan 3, bedriver en dagkirurgisk verksamhet måndag - torsdag. Verksamheten är f n öppen kl 07.45 - 15.30. Avd 124 har även en inskrivningsmottagning för sluten vården, som bemannas av sjuksköterskor. Den är öppen måndag-fredag.