Hörselimplantatmottagning

Hörselimplantatmottagningen kommer att hålla stängt fredagen den 115 pga. helgdag.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
vardagar mån - fre 09:00 - 10:00

E-POST

E-postadress

Gröna stråket 5

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 45 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi tar emot dig som har eller ska få cochleimplantat.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Kontakt via SMS-telefon

Telefonnummer: 0702-432993

Vid ditt besök hos oss

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
  • Vi erbjuder behandling både enskilt och i grupp. 

Vi som arbetar här

Hos oss finns bland annat logoped, audionom, hörsel- och specialpedagog, psykolog och ingenjör.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

ÖNH-verksamheten Sahlgrenska via 1177 Vårdguiden

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Radoslava Jönsson, tf. vårdenhetschef
Telefon: 0736 - 25 45 78
E-post: