Intensiv stamningsterapi

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån 09:00 - 15:00

Gröna stråket 11

Plan 2

Sahlgrenska sjuhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig som har problem med stamning. 

Söka vård hos oss

Vi tar emot patienter från hela landet, men  en specialistvårdsremiss för rikssjukvård krävs för patienter som ej är skrivna i Västra Götaland.

Vid ditt besök hos oss

Här bearbetas stamning och stamningsproblematik i internatform. Det sker under totalt tre veckor uppdelade på tre perioder under drygt ett halvår. Vårt mål är att du som patient ska kunna handskas bättre med dit tal och med de problem som stamningen medför i ditt liv.

Vi som arbetar här

Hos oss finns logoped.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

ÖNH-verksamheten Sahlgrenska via 1177 Vårdguiden

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Carina Sandin, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 43 20 
E-post: