Öron- näs- halsmottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

From. V.38 stänger mottagningen kl. 16.00, måndag - fredag.

Remisser som avser ställningstagande till huvud/halscancerutredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) faxas till 031-82 96 15

Kontaktuppgifter

Gröna stråket 5

Sahlgrenska

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi tar emot dig med en öron-, näs- eller halssjukdom. Vi har olika specialistmottagningar inom öron-, näs- och halssjukvård inklusive audiologi och foniatri.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Egenremiss Öron-, Näs- och Halssjukvård

Vid ditt besök hos oss

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan.
  • Betalning sker ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, anaplastolog, biomedicinsk analytiker och specialistläkare i audiologi och foniatri.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

ÖNH-verksamheten Sahlgrenska via 1177 Vårdguiden

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lisa Åberg, tf. vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 00
E-post: E-postadress