Titanenhet

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
tis 13:30 - 14:00
tor 13:30 - 14:00

Gröna stråket 5

Sahlgrenska

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

På Titanenheten arbetar vi med ansiktsprotetik och här tillverkas olika typer av ansiktsproteser och ögonproteser.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

En ansiktsprotes kan man behöva på grund av medfödda orsaker, efter tumörkirurgi, trauma eller andra sjukdomar. Om det inte går att rehabilitera med kirurgi kan man som patient behöva en protes för att upprätthålla funktion men också av sociala och estetiska skäl.

Ansiktsproteser som ersätter hud kallas epiteser. Det kan vara öron, näsor eller andra delar i ansiktet. Epiteserna kan vara benförankrade och då opereras titanskruvar in i skelettet där de får integrera med skelettet. Det kallas osseointegration. Titanskruvarna användas sedan för att förankra olika avtagbara epiteser.

Här tillverkas även individuellt utprovade ögonproteser. Ögonprotes kan man också behöva på grund av medfödda orsaker, tumörkirurgi, trauma och andra sjukdomar. Ibland ersätter ögonprotesen ett bortopererat öga och ibland görs en protes som ligger utanpå det egna ögat. Barn som växer behöver byta protes ofta för att ansiktet ska växa symmetriskt.

Vi som arbetar här

På Titanenheten arbetar anaplastologer.