Transplantationsmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 15:00

Bruna stråket 5

Plan 6

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi vänder oss till dig som utreds för transplantation för hjärta, lungor, njurar, bukspottskörtel, lever, tarm- eller flerorganstransplantation. Vi har rikssjukvårdsuppdrag för lever-, hjärta- och lungtransplantation. Tarmtransplantationer görs bara här i Göteborg. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen på Transplantationsmottagningen, plan 6.
  • Du får en faktura hemskickad.
  • Önskar du en tolk ber vi dig att kontakta oss i god tid innan.
  • Vid planerade operationer får du information om din operationstyp och eventuella förberedelser. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, mottagningssjuksköterska och patientkoordinator för varje organ, specialistläkare i kirurgi och medicin, njurmedicinare, kardiolog, hepatolog, thoraxkirurg, medicinsk sekreterare, dietist, kurator och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Katarina Ludvigsson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 342 80 45
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Per Lindnér, verksamhetschef
Telefon: 0705 - 54 84 00
E-post: E-postadress

Ulrika Nordell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 70 38
E-post: E-postadress