Urologavdelning 17 och 30

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Blå Stråket 5

Blå Stråket 5, uppgång D, plan 10

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd i urinvägarna. Hälften av våra patienter kommer till oss för planerade operationer av till exempel förstorad prostata, cancer i urinblåsa, njure eller prostata. Den andra hälften kommer via akutmottagningen, till exempel på grund av blod i urinen, infektion eller njurstenssmärta. 

Din vistelse hos oss

Om du ska genomgå en planerad operation blir du i regel kallad till ett förberedande inskrivningsbesök på Urologmottagningen. Vid besöket tas prover och du får prata med kirurg, narkosläkare och sjuksköterska. Det är bra om du tar med en aktuell medicinlista till detta besök.

Vår avdelning är uppdelad i två delar, 17 och 30, med 18 vårdplatser på vardera sida. De flesta rummen är två- till trebäddsrum. Vi har också enkelrum, som i första hand är avsedda för dig som är svårt sjuk.

Vid din sängplats finns sängbord, läslampa och radio. På rummet finns en garderob, där du kan låsa in dina personliga tillhörigheter. Det finns dusch och toalett i anslutning till varje rum.

På avdelningen finns två dagrum med balkong. I dagrummen finns TV och en patientdator med tillgång till internet. I anslutning till dagrummen finns också kylskåp där du kan förvara din egen dricka med mera.

För dig som är svårt sjuk cancerpatient har vi efter överenskommelse så kallad "Öppen Retur". Det här innebär att du inte behöver gå via akutmottagningen utan kan komma direkt till vår avdelning.

Vi har en kurator som är knuten till verksamheten.

 Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och kvalitetssäkring av vår verksamhet.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med dig fotolegitimation.
  • Ta med en aktuell medicinlista, toalettartiklar, lämpliga skor samt kläder och pengar som du behöver när du ska åka hem.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen
  • Observera att sjukshuset är rökfritt.

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Socialstyrelsen: Min guide till säker vård

Sammanhållen journalföring

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Svensson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 76 64
E-post: 

Anna Richardson, vårdenhetschef
Telefon 031 - 342 76 60
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Annika Svensson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 76 64
E-post: E-postadress

Anna Richardson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 76 60
E-post: E-postadress

Maria Frånlund, verksamhetschef
Telefon: 031 - 342 76 10
E-post: E-postadress

Maria Frånlund, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 90 10
E-post: E-postadress