Verksamhet Hybrid och intervention

Hybrid- och interventionsverksamheten är en helt ny verksamhet i Bild- och interventionscentrum. De översta två våningarna i Bild- och interventionscentrum kommer att rymma avancerad utrustning för interventioner samt flera stora hybrid- och operationssalar, där olika former av kirurgi och bilddiagnostik kan utföras i samma rum. Innan hybridsalen fanns måste man ibland flytta patienter som man behandlade med interventionella tekniker från röntgen till en operationssal för att man av något skäl behövde gå vidare med öppen kirurgi. I hybridsalen kan man göra detta direkt utan att behöva flytta patienten, vilket ger en säkrare och mer effektiv vård. Hybridsalen ger också möjlighet att utveckla interventioner och minimalinvasiv kirurgi, så att en del ingrepp som idag görs med öppen kirurgi kan utvecklas för patienten mindre belastande ingrepp.

Mottagningar

Avdelningar