Avdelning 18

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
0313423061 koord mån - tis 09:30 - 11:30
0313423061 koord ons 09:30 - 11:30
0313423061 koord tor 09:30 - 11:30
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Blå stråket 5

Uppgång D, plan 11

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Avdelningen 18 ligger på plan 11 i centralkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset. Du går in via huvudentrén och vid uppgång D tar du hissarna till plan 11.

Vi är en kärlkirurgisk specialistavdelning som tar emot dig som ska genomgå en behandling eller operation på grund av sjukdom i kroppens pulsådror. De vanligaste orsakerna är benartärsjukdom (åderförkalkning i benens pulsådror), förträngning på halspulsådern eller pulsåderbråck.

Din vistelse hos oss

Till vår avdelning kommer du som patient via akutmottagningen eller via vår kärlmottagning.

Beroende på vilken operation som görs blir vistelsen olika lång, mellan 1-7 dagar är vanligt. Om du skall göra ballongvidgning av kärl kan du förvänta dig att gå hem samma kväll eller nästa förmiddag. Avdelningen tar också emot akuta fall och ibland måsta då omprioritering ske och det kan hända att det blir förskjutningar i planeringen.

Om du skall genomgå en operation blir du först kallad till ett inskrivningsbesök ungefär en till två veckor innan din operation. Vi rekommenderar att du har med dig en närstående till stöd. På inskrivningsbesöket kommer du att få träffa undersköterska, sjuksköterska, läkare, narkosläkare och fysioterapeut. Under ditt besök får du gärna berätta om de förväntningar och önskemål du har inför din operation så att vi kan försöka besvara och bemöta dem på bästa sätt.

Vi kommer tillsammans med dig planera din hemgång så du känner dig trygg när du skall åka hem. Vi samarbetar med kommunen och om du redan innan vistelsen tror att du kommer att behöva hjälp från kommunen rekommenderar vi att du tar kontakt med din biståndshandläggare.

På vår avdelning bedriver vi forskning och du kan som patient bli till frågad att delta i någon av våra studier. All medverkan är frivillig. Vi har också ett nationellt kvalitetsregister för att säkerställa att vi upprätthåller god kvalitet på vården.

Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen. 

Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ben

Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning

Till dig som skall opereras för åderbråck

Till dig som skall opereras för aortaaneurysm/aortaocklusion

Till dig som skall genomgå en endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, sekreterare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mona Lisa Jacobsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 98 12
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Mona Lisa Jacobsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 98 12
E-post: E-postadress

Sofia Strömberg, medicinskt ansvarig