Intervention 1 Sahlgrenska

Kontaktuppgifter

Blå stråket 5, målpunkt G, plan 2/3, BOIC

Sahlgrenska sjukhuset Blå stråket 5

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Carina Sandin, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Carina Sandin, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress